CURSOS 100% SUBVENCIONATS PERSONES DESOCUPADES
2019

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT: ACTIVITATS DE VENDA

Executar les activitats de venda dels productes i/o serveis a través dels diferents canals de comercialització establint les relacions amb els clients de la manera més satisfactòria, assolint els objectius...

CURSOS 100% SUBVENCIONATS PERSONES DESOCUPADES
2019

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT: ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Realitzar les operacions de la gestió administrativa de compravenda de productes i serveis, així com la introducció de registres comptables...

CURSOS 100% SUBVENCIONATS TREBALLADORS/ES I DESOCUPATS/DES 2019

 

ANGLÈS NIVELL A.2.A

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu composat per Anglès A2A i A2B que et permetrà assolir el nivell A2 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes.Aprofundeix en els teus coneixements en la llengua anglesa. Inicia el nivell A.2.CURSOS 100% SUBVENCIONATS TREBALLADORS/ES I DESOCUPATS/DES 2019

ADOBE PHOTOSHOP

Adquirir els coneixements bàsics relacionats amb el disseny, la composició i la manipulació  d'imatge...

CURSOS 100% SUBVENCIONATS TREBALLADORS/ES I DESOCUPATS/DES 2019

ANGLÈS NIVELL A.1.B

Amb aquest curs inicial  Anglèss'assoleix aproximadament la segona meitat del  nivell A1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

CURSOS 100% SUBVENCIONATS TREBALLADORS/ES I DESOCUPATS/DES 2019

INFORMACIÓ I ATENCIÓ TURÍSTICA EN ANGLÈS

Si treballes al món de la hosteleria, aprén a comunicar-te amb el turista o visitant en anglès ...CURSOS 100% SUBVENCIONATS TREBALLADORS/ES I DESOCUPATS/DES 2019

COCTELERIA

Amb el curs de còctels et formaràs i et prepararàs per fer còctels de manera professional, així com, el muntatge de...

CURSOS 100% SUBVENCIONATS TREBALLADORS/ES I DESOCUPATS/DES 2019

SUMILLERIA I MARIDATGE

Aprofundir en la cultura del vi, en les varietats, i l'anàlisi olfactiu i gustatiu de les diferents varietats de vins...

CURSOS 100% SUBVENCIONATS TREBALLADORS/ES I DESOCUPATS/DES 2019

COMPTABILITAT INFORMATITZADA

niciar-se a la comptabilitat sense por, d'una manera fàcil, entenedora i de la manera més pràctica possible amb l'ordinador...CURSOS 100% SUBVENCIONATS TREBALLADORS/ES I DESOCUPATS/DES 2019

ATENCIÓ AL CLIENT DEL PETIT COMERÇ: ANGLÈS

Aprèn a utilitzar l'anglès per a atendre als clients en un establiment comercial.

CURSOS 100% SUBVENCIONATS TREBALLADORS/ES I DESOCUPATS/DES 2019

ATENCIÓ AL CLIENT DEL PETIT COMERÇ: FRANCÈS

Aprèn a utilitzar el francès per a atendre als clients en un establiment comercial.

CURSOS 100% SUBVENCIONATS TREBALLADORS/ES I DESOCUPATS/DES 2019

INFORMACIÓ I ATENCIÓ TURÍSTICA EN FRANCÈS

Aprén a comunicar-te amb el turista o visitant en francès, si treballes a la hosteleria aquest curs...CURSOS 100% SUBVENCIONATS TREBALLADORS/ES I DESOCUPATS/DES 2019

ACTIC (C6/MITJÀ) : TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ NUMÈRICA

Creació i edició d'un full de càlcul per obtenir un document final determinat utilitzant ...