COMV0108 Certificat de professionalitat amb qualificació nivell 2

Executar les activitats de venda dels productes i/o serveis a través dels diferents canals de comercialització establint les relacions amb els clients de la manera més satisfactòria, assolint els objectius proposats per l’organització i establint vincles que propiciïn la fidelització del client.

Àmbit Professional

Aquest professional exercirà la seva activitat en qualsevol sector productiu en l’àrea de
comercialització:
- En establiments comercials petits, mitjans o grans treballarà per compte aliena
en les diferents seccions comercials.
- En la comercialització de productes i serveis per compte pròpia i aliena fora de
l’establiment comercial.
- En les PIME i les empreses industrials en el departament comercial.
- En el departament d’atenció al client/a consumidor/a usuari/ària:
. Organismes públics.
. Empresas grans i mitjanes industrials i comercials.

Sectors Productius

Els subsectors principals en els quals pot desenvolupar la seva activitat són: empreses industrials (departament comercial), comerç al major, comerç al detall, comerç integrat, comerç associat i agències comercials.

Ocupacions

4601.002.5 Caixer/a de comerç.
5330.001.0 Dependent/a de comerç.
Venedor/a.
Promotor/a comercial.
Operador de centre d’atenció multicanal.
Teleoperadors/ores de centre d’atenció telefònica.
Televenedor/a.
Operador/a de venda en comerç electrònic.
Tècnic/a d’informació i atenció al client.