Ser capaç d’atendre a un client en un establiment comercial utilitzant un idioma estranger (Alemany)

Objectius

Satisfer les necessitats del client mitjançant l'aplicació de les tècniques de venda oportunes en el marc de l'estratègia predeterminada utilitzant una llengua estrangera per això la impartició del curs seran en la llengua escollida.

Continguts

1. Tècniques de comunicació aplicades: el comunicador efectiu. Assertivitat, empatia, intel·ligència emocional.
2. Barreres i dificultats de la comunicació comerci.al
3. Com satisfer necessitats: orientació al client ( assessorament, argumentació, objeccions).
4. Tècniques de negociació i actituds facilitadores de la compra
5. Consolidació de la venda
6. Tancament de la venda