Tothom disposa de temps però, l’utilitzem de manera eficient?Saber gestionar el nostre temps ens pot evitar molts efectes negatius; males preses de decisions, malestar, resultats professionals no òptims, inclús, pot afectar fora de la feina en les nostres relacions personals . Per aquesta raó,en aquest curs aprendrem a aprofitar millor el temps, augmentar la productivitat laboral, organitzar-nos millor les tasques a fer i controlar l’estrès en períodes d’excés de feina.

Objectius

Objectius específics:

- Comprendre què entenem exactament per temps.
- Conèixer els principals models d'organització i productivitat personal.
- Administrar el temps i energia de manera més efectiva.
- Actuar amb proactivitat.
- Identificar els principals lladres de temps que consumeixen les seves energies.

Continguts

1. Aproximació al concepte de temps
2. Característiques del temps
3. El maneig del temps
4. Causes de la pèrdua de temps
5. Organització i productivitat personal
6. Els principals models de productivitat personal
7. Gestió del propi estat
8. Un nou enfocament en la gestió del temps
9. Aportacions de Stephen Covey a la gestió del temps
10. Els lladres de temps
11. Aprofitar els bioritmes personals
12. Visites, cridades, Emails
13. Reunions
14. Multitasca
15. Planificar i prioritzar
16. Tasques elefant i tasques ratolí
17. Procrastinació
18. Delegar
19. Les noves tecnologies: Facebook, Twitter, WhatsApp...