Dotar l’alumne/a de les expressions i vocabulari suficients per poder gestionar amb èxit les interaccions, pròpies del lloc de treball, amb visitants que parlen alemany.

Objectius

Dotar l’alumne/a de les expressions i vocabulari suficients per poder gestionar amb èxit les interaccions, pròpies del lloc de treball, amb visitants que parlen alemany.

Continguts

En alemany:
1. Presentar-se i saludar
2. Descriure el producte
3. Informació i resposta a les preguntes sobre una mercaderia
4. Converses en un establiment