Certificat de professionalitat amb nivell de qualificació  1

Competència general:

Realitzar operacions d’enregistrament de dades, així com transcriure, reproduir i arxivar la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, d’acord amb instruccions, normativa i procediments establerts, de forma coordinada i amb criteris de qualitat, productivitat, seguretat i respecte del medi ambient.

Àmbit Professional

Aquest professional desenvolupa la seva activitat per compte d'altri, en qualsevol empresa o entitat del sector privat o públic, principalment en oficines, despatxos o departaments d'administració.

Sectors Productius

Està present en tots els sectors productius, així com en l'Administració pública, i destaca pel seu alt grau de transectorialitat.

Ocupacions

Operadors/ores–enregistradors/ores de dades en ordinador.
Auxiliar d'oficina.
Auxiliar d'arxiu.
Operador/a documental.
Auxiliar de digitalització.