Persones destinatàries:

Dones, prioritàriament desocupades i preferentment residents a municipis de menys de 30.000 habitants,

Aplicar estratègies de comunicació i col·laboració a través d’eines i aplicacions digitals per tal de participar a la societat digital.