Emprar un processador de textos per crear, tractar, elaborar i presentar informació i textosAprendre a posar en marxa un programa de tractament de text. Aprofundeix amb les seves funcions i atreveix-te amb ACTIC.

Objectius

Emprar un processador de textos per crear, tractar, elaborar i presentar informació i textos, destinats a ser impresos o publicats a internet.

Continguts

1. Configuració d'un format adequat a un document usant de manera eficaç les principals utilitats d’un processador
2. Eines del processador de textos (estils, corrector ortogràfic, formats d’arxiu, etc)
3. Elaboració d' un document emprant una plantilla de document
4. Combinació de correu
5. Elements gràfics i multimèdia en un text