Avui dia, els programes de full de càlcul que més s’utilitzen són el Microsoft Excel, l’OpenOffice Calc i l’aplicació de full de càlcul de Google. Atreveix-te amb ACTIC.

Objectius

- Crear i utilitzar fulls de càlcul i aplicar-los a les activitats que requereixen l’ús d’operacions i funcions.

Continguts

1. Creació i edició d'un full de càlcul per obtenir un document final determinat utilitzant diferents estils i formats
2. Representació gràfica dels components d’un full de càlcul
3. Funcions bàsiques en un full de càlcul
4. Gràfics senzills en un full de càlcul
5. Filtres en les dades d’un full de càlcul