FORMACIO 100% SUBENCIONADA

Família professional: Idiomes

El curs d’Informació i atenció en llengua estrangera de 30 hores et capacitarà per poder comunicar-te, interpretar i entendre de manera correcta utilitzant la llengua anglesa. Practicar la comunicació en anglès en un context real Adquirir les habilitats i destreses necessàries per saber tractar -correctament amb el públic Entendre la importància que té la elecció gramatical en el significat d’allò -que es vol comunicar Incorporar una gramàtica general i un vocabulari relacionats amb el món de la informació i atenció a l’usuari

Continguts: 

1. Utilització bàsica d’una llengua estrangera en la recepció i relació amb el client.
2. Comunicació bàsica oral i escrita, en una llengua estrangera, en l’atenció al client i tractament de queixes o reclamacions.
3. Elaboració en una llengua estrangera de documentació administrativa i comercial.

Durada: 

30 hores

Col·lectiu prioritari:

Persones treballadores o desocupades

Data inici prevista:

INICI IMMEDIAT!

Contacta ara per reservar la teva plaça:

High Quality 2000, SL | C/Baronessa de Purroi, 10 | GANDESA (Tarragona) | hqsi2000@hqsi2000.com | Tel. 977 421 175

Curs subvencionat per: