FITXA DE SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ A UN CURS
  NOTA IMPORTANT:

  - ATENCIÓ: TOTS ELS CAMPS SÓN OBLIGATORIS.

  DADES PERSONALS
  NIF/NIE
  NOM I COGNOMS
  ADREÇA
  POBLACIÓ/CP
  TELÈFON CONTACTE CORREU ELECTRÒNIC
  Nº SEGURETAT SOCIAL
  SITUACIÓ LABORAL
  Situació laboral actual:
  NIVELL ACADÈMIC
  Nivell màxim d'estudis
  DOCUMENTACIÓ ADJUNTA NECESSÀRIA
  NOTA IMPORTANT:

  - Per tal de realitzar formalitzar una preinscripció a un curs, es necessàri adjuntar la següent documentació:

  DOCUMENT DNI/NIE

  ÚLTIMA NÒMINA / REBUT AUTÒNOMS/ DARDO
  Si us plau, abans de enviar el formulari, comproveu que totes les dades siguin correctes amb els quatre documents adjunts, el DNI i la Demanda d'Ocupació actualitzats.