FITXA DE SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ A UN CURS

  NOTA IMPORTANT:

  - ATENCIÓ: TOTS ELS CAMPS SÓN OBLIGATORIS.

  DADES PERSONALS

  NIF/NIE

  NOM I COGNOMS

  ADREÇA

  POBLACIÓ/CP

  TELÈFON CONTACTE

  CORREU ELECTRÒNIC

  Nº SEGURETAT SOCIAL

  SITUACIÓ LABORAL

  Situació laboral actual:

  NIVELL ACADÈMIC

  Nivell màxim d'estudis

  DOCUMENTACIÓ ADJUNTA NECESSÀRIA

  NOTA IMPORTANT:

  - Per tal de realitzar formalitzar una preinscripció a un curs, es necessàri adjuntar la següent documentació:

  DOCUMENT DNI/NIE

  ÚLTIMA NÒMINA / REBUT AUTÒNOMS/ DARDO

  Si us plau, abans de enviar el formulari, comproveu que totes les dades siguin correctes amb els quatre documents adjunts, el DNI i la Demanda d'Ocupació actualitzats.