Propers Cursos

1- Activitats auxiliars de comerç — Ametlla de Mar —

COMT0211 Certificat de professionalitat amb qualificació de nivell 1 Realitzar activitats auxiliars de reposició i condicionament al punt de venda i en el repartiment de proximitat, seguint les instruccions i els criteris establerts, utilitzant l’equip necessari, respectant les normes de seguretat i salut, i prestant, en cas necessari, atenció i informació protocol·litzada i estructurada al client al punt de venda o en

Veure informació del curs

2- Programa ADA 2023 – Aplicació del full de càlcul Excel. Nivell avançat

Elaborar documents que realitzin càlculs complexes, localitzar i utilitzar les funcions necessàries, analitzar i tractar bases de dades i automatitzar processos. Compartir la informació amb altres aplicacions i usuaris: Word, Access. PERSONES DESTINATARIES Dones, prioritàriament desocupades i preferentment residents a municipis de menys de 30.000 habitants. Podran participar dones que visquin en municipis de més de 30.000 habitants sempre i quan s’hagi

Veure informació del curs

2- Programa ADA 2023 – Cerca i gestió de la informació digital – Nivell bàsic

Aplicar estratègies bàsiques de cerca, emmagatzematge i gestió d’informació digital per recuperar- la de forma eficaç i efectiva Persones destinatàries: Dones, prioritàriament desocupades i preferentment residents a municipis de menys de 30.000 habitants, Crear i utilitzar fulls de càlcul amb Excel, utilitzant les eines i funcions més habituals en totes les activitats que requereixen tractament de dades e informació, així com la

Veure informació del curs

Els Nostres Centres

High Quality 2000, SL  te a disposició de tots els seus alumnes els centres de formació presencials, a Gandesa (Tarragona) i a L’Ametlla de Mar(Tarragona)

Situats estratègicament per a una més gran comoditat de tot l´al·lumnat, les instal·lacions són amplies, modernes, acondicionades i acurades pel que fa als seus detalls, fent així de l´estància formativa una experiència el més satisfactòria possible.

L'Ametlla de Mar