FORMACIO 100% SUBENCIONADA

Aquest curs forma part d’un itinerari formatiu composat per Anglès A2A i A2B que et permetrà assolir el nivell A2 del Marc Comú Europeu de referència d’idiomes.Al finalitzar el itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures de nivell.

Continguts: 

Aquest nivell està desglossat en 2 subnivells. La present acció formativa correspon al primer dels subnivells.

– A. COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES
– A.1 Continguts lexicosemàntics
– A.2 Continguts gramaticals
– A.3 Continguts ortogràfics
– A.4 Continguts fonètics i fonològics
– B. COMPETÈNCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS
– C. COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES
– C.1 Continguts funcionals
– C.2 Continguts discursius

Durada: 

75 hores

Col·lectiu prioritari:

Persones treballadores o desocupades

Data inici prevista:

INICI IMMEDIAT!

Contacta ara per reservar la teva plaça:

High Quality 2000, SL | C/Baronessa de Purroi, 10 | GANDESA (Tarragona) | hqsi2000@hqsi2000.com | Tel. 977 421 175

 

Curs subvencionat per: