Activitats de venda

Certificat de professionalitat amb qualificació nivell 2 Executar les activitats de venda dels productes i/o serveis a través dels diferents canals de comercialització establint les relacions amb els clients de la manera més satisfactòria, assolint els objectius proposats per l’organització i establint vincles que propiciïn la fidelització del client.

Veure informació del curs

Seguretat i civisme en l’entorn digital. Nivell Bàsic.

Aplicar mesures de protecció avançaces dels dispositius, de la privacitat, de la salut i del nostre entorn per desenvolupar-se en entorns digitals de manera responsable, segura i cívica. Continguts Mòdul 1 Protecció de sistemes,dispositius i continguts digitals 10 hores Mòdul 2 Protecció de dades personals i la seva privacitat 10 hores Mòdul 3 Protecció de la salut, el benestar i l’entorn. 10

Veure informació del curs