1- Activitats auxiliars de comerç — Ametlla de Mar —

COMT0211 Certificat de professionalitat amb qualificació de nivell 1 Realitzar activitats auxiliars de reposició i condicionament al punt de venda i en el repartiment de proximitat, seguint les instruccions i els criteris establerts, utilitzant l’equip necessari, respectant les normes de seguretat i salut, i prestant, en cas necessari, atenció i informació protocol·litzada i estructurada al client al punt de venda o en

Veure informació del curs