1- Activitats auxiliars de comerç — Ametlla de Mar —

COMT0211 Certificat de professionalitat amb qualificació de nivell 1 Realitzar activitats auxiliars de reposició i condicionament al punt de venda i en el repartiment de proximitat, seguint les instruccions i els criteris establerts, utilitzant l’equip necessari, respectant les normes de seguretat i salut, i prestant, en cas necessari, atenció i informació protocol·litzada i estructurada al client al punt de venda o en

Veure informació del curs

1- Activitats de venda -Gandesa-

COMV0108 Certificat de professionalitat amb qualificació nivell 2 Executar les activitats de venda dels productes i/o serveis a través dels diferents canals de comercialització establint les relacions amb els clients de la manera més satisfactòria, assolint els objectius proposats per l’organització i establint vincles que propiciïn la fidelització del client.

Veure informació del curs

1- Operacions auxiliars de serveis administratius i generals — Ametlla de Mar —

ADGG0408 Certificat de professionalitat amb qualificació de nivell 1 Distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, internes i externes, així com realitzar tràmits elementals de verificació de dades i documents a requeriment de tècnics de nivell superior amb eficàcia, d’acord amb instruccions o procediments establerts.  

Veure informació del curs

Comptabilitat Bàsica

Una bona gestió comptable és bàsica per a poder sobreviure en un mercat cada vegada més global i competitiu. En aquest curs ens aproparem al món comptable, iniciant-nos i situant la comptabilitat dins de l’empresa, aclarint la informació que ofereix, entenent quins són el seus límits, i us proporcionarem coneixements teòrics i pràctics per poder dur a terme una comptabilitat bàsica.

Veure informació del curs