Realitzar composicions gastronòmiques que causin sensacions a través de la imatge,
introduint l'alumnat en el maneig de la fotografia amb Smartphone, càmeres compactes i
professionals.

Objectius

Realitzar composicions gastronòmiques que causin sensacions a través de la imatge, introduint l'alumnat en el maneig de la fotografia amb Smartphone, càmeres compactes i professionals.

Continguts

Coneixements / Capacitats cognitives i pràctiques
• Aplicació dels continguts teoricopràctics:
– Identificació dels principis bàsics de fotografia.
– Utilització de les diverses càmeres i el seu maneig.
- Coneixement sobre la llum i el seu tractament: flaix, llum de finestra i llums
i ombres.
- Composició, el bodegó.
- Manipulació de diferents models de càmeres i equips fotogràfics.
- Preparació de l'escena que cal fotografiar.
- Elaboració i preparació d'un plat/recepta per fotografiar.
- Realització de fotografies gastronòmiques (Plats, tapes, productes,
bodegons, vaixella, begudes...etc.).
• Realització del revelat:
- Aplicació de tractaments informàtics a fotografia: el Photoshop.
- Realització de la postproducció.
– Aplicació de tècniques de presentació.
– Millora de la presentació i dels productes. Utilització de xarxes socials.
- Manipulació del Photoshop.
• Postproducció de fotografia digital.
- Presentació de fotografies gastronòmiques a Xarxes Socials.