COMT0211 Certificat de professionalitat amb qualificació de nivell 1

Realitzar activitats auxiliars de reposició i condicionament al punt de venda i en el repartiment de proximitat, seguint les instruccions i els criteris establerts, utilitzant l’equip necessari, respectant les normes de seguretat i salut, i prestant, en cas necessari, atenció i informació protocol·litzada i estructurada al client al punt de venda o en el servei de repartiment de proximitat.

Desenvolupa les seves funcions en establiments comercials: botigues, supermercats i hi permercats, per compte d’altri, o propi en el cas del repartiment de proximitat, seguint les instruccions rebudes i sota la supervisió directa d’un responsable de l’establiment o repartiment comercial.

En el sector del comerç i, en concret, en el comerç majorista i detallista, supermercats, grans superfícies comercials i centres de distribució comercial.

Àmbit Professional

Desenvolupa les seves funcions en establiments comercials: botigues, supermercats i hipermercats, per compte d'altri, o propi en el cas del repartiment de proximitat, seguint les instruccions rebudes i sota la supervisió directa d'un responsable de l'establiment o repartiment comercial.

Sectors Productius

En el sector del comerç i, en concret, en el comerç majorista i detallista, supermercats, grans superfícies comercials i centres de distribució comercial.

Ocupacions

9820.1011 Reposadors/ores d'hipermercat.
9820.1011 Reposador/a.
9433.1026 Repartidors/ores de proximitat, a peu.
9700.1010 Embaladors/ores, empaquetadors/ores, etiquetadors/ores a mà,
preparadors/ores de comandes.
Auxiliar de dependent/a de comerç.