Instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics per fer-los servir, i donar suport a l’usuari en l’ús d’aplicacions sobre aquests sistemes com a part del servei de suport informàtic d’una organització.

Àmbit Professional

Desenvolupa la seva activitat professional en els següents àmbits:
- Empreses o entitats que utilitzen sistemes informàtics per gestionar-se, dins del departament de microinformàtica.
- Petites empreses que comercialitzen o reparen equips informàtics i programari, i professionals autònoms.

Sectors Productius

Està present en els tipus d'empresa següents:
- Empreses o entitats de qualsevol mida que utilitzen sistemes informàtics per gestionar-se i que poden estar emmarcades en qualsevol sector productiu.
- Empreses proveïdores i distribuïdores de serveis d'informàtica i de comunicacions.
- Empreses dedicades a la comercialització d'equips microinformàtics.
- Empreses que ofereixen serveis d'assistència tècnica microinformàtica.
- Diferents administracions públiques, com a part del suport informàtic de l'organització.

Ocupacions

Instal·lador/a d'equips microinformàtics. Reparador/a de microordinadors. Comercial de microinformàtica.
Personal de suport tècnic.
Operador/a de teleassistència.