FITXA DE SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ A UN CURS
NOTA IMPORTANT:

- ATENCIÓ: TOTS ELS CAMPS SÓN OBLIGATORIS.

DADES PERSONALS
NIF/NIE
NOM I COGNOMS
ADREÇA
POBLACIÓ/CP
TELÈFON CONTACTE CORREU ELECTRÒNIC
Nº SEGURETAT SOCIAL
SITUACIÓ LABORAL
Situació laboral actual:
NIVELL ACADÈMIC
Nivell màxim d'estudis
DOCUMENTACIÓ ADJUNTA NECESSÀRIA
NOTA IMPORTANT:

- Per tal de realitzar formalitzar una preinscripció a un curs, es necessàri adjuntar la següent documentació:

DOCUMENT DNI/NIE

ÚLTIMA NÒMINA / REBUT AUTÒNOMS/ DARDO
Si us plau, abans de enviar el formulari, comproveu que totes les dades siguin correctes amb els quatre documents adjunts, el DNI i la Demanda d'Ocupació actualitzats.