Des de la Conselleria del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ens han fet arribar la Resolució per la qual s’adopten una sèrie de mesures per la prevenció i control del Covid-19 que impacta sobre l’activitat formativa dels professionals sanitaris.
Així mateix, des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, han identificat com a col·lectiu d’especial interès en relació amb la protecció de la infecció, els professionals sanitaris del sistema públic de serveis socials.
En la reunió del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut celebrada l’1 de març de 2020 es va considerar d’especial transcendència que s’adoptin mesures preventives dirigides als professionals sanitaris amb la finalitat de minimitzar el risc que aquests professionals puguin infectar-se’n i, a la seva vegada, convertir-se en una font de transmissió en els centres sanitaris.
Concretament, pel que fa a l’afectació respecte de les activitats de formació subvencionades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya:
No poden assistir a activitats formatives presencials els professionals sanitaris que prestin els seus serveis en centres, serveis o establiments sanitaris i/o centres de serveis socials de caràcter públic i privat.
Per aquest motiu, us comuniquem que tots els participants d’aquest col·lectiu que en l’actualitat estiguin impartint o realitzant alguna acció formativa promoguda pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, no podran continuar assistint a la formació. Aquest mesura és considerada de força major i per tant serà revisada amb caràcter setmanal d’acord amb les indicacions de l’autoritat sanitària.
Així mateix, com a mesura de prevenció i control, no podreu incloure participants d’aquest col·lectiu, que estiguin en actiu, en noves accions formatives fins que així ho indiqui l’autoritat sanitària.

Ariadna Rectoret i Jordi

Directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya