FITXA DE SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ A UN CURS
  Denominació de l’acció formativa: SUMILLERIA I MARIDATGE(Ametlla de Mar)
  NOTA IMPORTANT:

  - Per fer la sol·licitud a un curs, és obligatori omplir totes les dades següents, en cas contrari el formulari és tramitarà buit.

  DADES PERSONALS
  NIF/NIE
  NOM I COGNOMS
  POBLACIÓ/CP
  TELÈFON CONTACTE CORREU ELECTRÒNIC
  Nº SEGURETAT SOCIAL
  SITUACIÓ LABORAL
  Situació laboral actual:
  NIVELL ACADÈMIC
  Nivell màxim d'estudis
  DOCUMENTACIÓ ADJUNTA NECESSÀRIA
  NOTA IMPORTANT:

  - Per tal de realitzar formalitzar una preinscripció a un curs, es necessàri adjuntar la següent documentació:

  DOCUMENT DNI/NIE

  ÚLTIMA NÒMINA / REBUT AUTÒNOMS/ DARDO
  Si us plau, abans de enviar el formulari, comproveu que totes les dades siguin correctes amb els quatre documents adjunts, el DNI i la Demanda d'Ocupació actualitzats.

  D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals que faciliteu en aquest formulari web seran objecte de tractament i s’inclouran en el fitxer informatitzat “Inscripcions a cursos “, del qual HIGH QUALITY 2000 S.L n’és el responsable, en compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal i de la Llei 5/2002, de 19 d’abril, de l’Agència Catalana de Protecció de Dades.

  Les dades personals subministrades per mitjà del formulari s’utilitzaran amb l’exclusiva finalitat de mantenir la relació administrativa per gestionar la sol·licitud d’informació, enviar informació per correu postal i electrònic sobre serveis o activitats del Centre de Formació Baptista Pallarés en relació amb les seves competències, i adreçar-vos qüestionaris de resposta voluntària, per mitjans tradicionals i electrònics, sobre el nivell de satisfacció referida a la qualitat del servei, a fi de poder-lo ampliar i millorar, si és el cas.

  Si la persona interessada vol qualsevol aclariment sobre la confidencialitat o el tractament que reben les seves dades, o bé si desitja exercir algun dels drets d’informació, oposició, accés, rectificació i cancel·lació que legalment li corresponen (o qualsevol altre dret que cregui que la pot assistir), pot dirigir-se al Centre de Formació Baptista Pallarés, a l’adreça electrònica: formacio@pallares.eu o a l’adreça postal: Baronessa de Purroi, 10 – 43780 Gandesa (Tarragona).