FITXA DE SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ A UN CURS
Denominació de l’acció formativa: SUMILLERIA I MARIDATGE(GANDESA)
NOTA IMPORTANT:

- Per fer la sol·licitud a un curs, és obligatori omplir totes les dades següents, en cas contrari el formulari és tramitarà buit.

DADES PERSONALS
NIF/NIE
NOM I COGNOMS
POBLACIÓ/CP
TELÈFON CONTACTE CORREU ELECTRÒNIC
Nº SEGURETAT SOCIAL
SITUACIÓ LABORAL
Situació laboral actual:
NIVELL ACADÈMIC
Nivell màxim d'estudis
DOCUMENTACIÓ ADJUNTA NECESSÀRIA
NOTA IMPORTANT:

- Per tal de realitzar formalitzar una preinscripció a un curs, es necessàri adjuntar la següent documentació:

DOCUMENT DNI/NIE

ÚLTIMA NÒMINA / REBUT AUTÒNOMS/ DARDO
Si us plau, abans de enviar el formulari, comproveu que totes les dades siguin correctes amb els quatre documents adjunts, el DNI i la Demanda d'Ocupació actualitzats.

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals que faciliteu en aquest formulari web seran objecte de tractament i s’inclouran en el fitxer informatitzat “Inscripcions a cursos “, del qual HIGH QUALITY 2000 S.L n’és el responsable, en compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal i de la Llei 5/2002, de 19 d’abril, de l’Agència Catalana de Protecció de Dades.

Les dades personals subministrades per mitjà del formulari s’utilitzaran amb l’exclusiva finalitat de mantenir la relació administrativa per gestionar la sol·licitud d’informació, enviar informació per correu postal i electrònic sobre serveis o activitats del Centre de Formació Baptista Pallarés en relació amb les seves competències, i adreçar-vos qüestionaris de resposta voluntària, per mitjans tradicionals i electrònics, sobre el nivell de satisfacció referida a la qualitat del servei, a fi de poder-lo ampliar i millorar, si és el cas.

Si la persona interessada vol qualsevol aclariment sobre la confidencialitat o el tractament que reben les seves dades, o bé si desitja exercir algun dels drets d’informació, oposició, accés, rectificació i cancel·lació que legalment li corresponen (o qualsevol altre dret que cregui que la pot assistir), pot dirigir-se al Centre de Formació Baptista Pallarés, a l’adreça electrònica: formacio@pallares.eu o a l’adreça postal: Baronessa de Purroi, 10 – 43780 Gandesa (Tarragona).