CONFECCIÓ I PUBLICACIÓ DE PÀGINES WEB

2019-10-01T20:03:39+00:00CURSOS 100% SUBVENCIONATS PERSONES DESOCUPADES|

FORMACIO 100% SUVBENCIONADA Família professional:    Informàtica i comunicacions. Competència general:  Crear i publicar pàgines web que integrin textos, imatges i altres elements, utilitzant llenguatges de marques i editors apropiats d'acord amb les especificacions i les condicions d'usabilitat facilitades, i dur a terme els procediments d'instal·lació i de verificació de les pàgines al servidor corresponent. Àmbit professional: Desenvolupa la seva activitat [...]