FORMACIO 100% SUVBENCIONADA

Família professional:    Informàtica i comunicacions.

Competència general:

 Crear i publicar pàgines web que integrin textos, imatges i altres elements, utilitzant llenguatges de marques i editors apropiats d’acord amb les especificacions i les condicions d’usabilitat facilitades, i dur a terme els procediments d’instal·lació i de verificació de les pàgines al servidor corresponent.

Àmbit professional:

Desenvolupa la seva activitat professional, tant per compte propi com per compte d’altri, en empreses o entitats públiques o privades de qualsevol mida que disposin d’una infraestructura de xarxes intranet, internet o extranet a l’àrea de desenvolupament del departament d’informàtica.

Sectors productius:

 S’ubica sobretot al sector serveis i, principalment, als tipus d’empresa següents: empreses de desenvolupament de programari amb tecnologies web; empreses que tenen com a objectiu de negoci la comercialització de serveis d’anàlisi, de disseny i de creació d’aplicacions informàtiques per a infraestructures de xarxes intranet, internet i extranet; i empreses o entitats que utilitzen sistemes informàtics per a la gestió.

Ocupacions i llocs de treball rellevants:

Desenvolupador/a de pàgines web.

Mantenidor/a de pàgines web.

Tot tipus d’empresa i per compte propi.

Durada: 

600 h. (Incloses les pràctiques en empreses i la formació complementària)

Col·lectiu prioritari:

Persones desocupades

Data inici prevista:

NOVEMBRE 2019

Contacta ara per reservar la teva plaça:

High Quality 2000, SL | C/Baronessa de Purroi, 10 | GANDESA (Tarragona) | hqsi2000@hqsi2000.com | Tel. 977 421 175

Certificat de Professionalitat:

Curs subvencionat per: